E

 

Eigen (rol erkennen)

      

Je onderkent je eigen rol in de ongewenste situatie

Je erkent dat de situatie iets met je doet; er is bij jou een grens bereikt

Je wilt en durft jouw gevoel, je eigen "pijn", te onderzoeken

 
Klik op een knop om de situatie te bekijken

 i

 

Initiatief

Je neemt het initiatief om een oplossing te vinden

Je gebruikt je verkregen inzicht om de situatie anders aan te pakken

 

Zelf

 Je neemt waar wat er met jezelf en de ander gebeurt op het gebied van:

 • gedrag

 • gedachten (beelden en woorden)

 • lichamelijke reacties

 • emoties

 

U

Uit (de inhoud blijven)

Je richt je op het proces :

 • Je blijft bewust in het NU

 • Je gebruikt jouw verantwoordelijkheid:

  • Je vraagt aandacht, je benoemt je eigen pijn

  • Je geeft oprecht aandacht, je luistert zonder (voor)oordeel

 

R

Ruzie (oplossen)

Je lost de ruzie in relatie met de ander op:

 • De pijn krijgt aandacht

 • Je werkt aan een gelijkwaardige oplossing (win-win)

 • Er zijn geen schuldigen